Vi tar i bruk innovative løsninger for å få mest mulig ut av ditt event – i tillegg skal det være bærekraftig, engasjerende og involverende for alle. 

Thats how event works.

what Works logo

Eventer fungerer! Vår visjon er å skape fysiske og digitale arenaer for våre kunder der mennesker kan møtes, engasjeres og motiveres for å styrke merkevare og kultur. 

why IT Works logo

Vi ønsker å utnytte digitale plattformer, legge til rette for en bærekraftig utvikling og samtidig bidra til effektive og kostnadseffektive samlinger. Enten de er digitale eller analoge skal det styrke merkevaren. Mennesker skaper kultur, og kultur skaper brand.

green Works logo

Vi jobber for å være bærekraftige i hvert ledd. Vi tenker grønt i alt fra teknologiske løsninger til maten som serveres.

who Works logo
Henning Carlsen

Henning Carlsen

Produsent
henning@eventworks.no
+47 907 81 404

Erik Fleitscher

Erik Fleitscher

Produsent
erik@eventworks.no
+47 948 45 154